SoftBalance - kiskereskedelmi könyvelő szoftver kiegészítések

Sokszámlás könyvelés, pl. kiskereskedelmi könyvelés, Laurel, Logbord számla adatok átvétele, számla likvidáció és automatikus számla könyvelés (számla adatok átvétele könyvelésre), banki átutalás a könyvelésből

 A SoftBalance könyvelő program kiegészítései - csoportos banki átutalás indítás a könyvelésből - banki átutalás támogatás - (másnapi automatikus bank könyveléssel /a szállítói számla utalások esetében/), számla likvidáció, automatikus árubeszerzés könyvelése, pénztárgép adatok gyors könyvelés-támogatása, speciális tartozás figyelés, tartozás értékelés - KISKERESKEDELEM KÖNYVELÉSE

Szállítói és vevői számla adatok átvétele, számla likvidáció, pénztárgépes árbevétel adatok rögzítése, könyvelése, elektronikus banki átutalás készítése a könyvelésből (banki terminál használata), elektronikus banki bizonylatok automatikus átvétele és könyvelése! Az adatkapcsolatokkal jelentős könyvelési bérköltséget (munkaerőt) és banki költséget takaríthat meg! Korszerű, hálózatos szoftverek windows alapokon JELENTŐS REFERENCIÁKKAL (a képek alatt)!

 SoftBalance kiskereskedelmi könyvelő program + árubeszerzés könyvelése automatikusan külső vonalkódos szoftverekből számla átvétel könyvelésre + csoportos banki átutalás a könyvelésből, banki adatok beolvasása, bank átvétele, pénztárgépes bevétel könyvelése = jelentős munkaidő megtakarítás!  


LEGFŐBB PROFILUNK, ERŐSSÉGÜNK:

EGY JÓL KIFEJLESZTETT, SOKAT TUDÓ KÖNYVELŐ SZOFTVER, AMELYHEZ IGÉNY SZERINT BÁRMILYEN EGYÉB ÜGYVITELI FELADATOT HOZZÁ FEJLESZTÜNK, HOZZÁ KAPCSOLUNK!

 
 

 

"A SoftBalance könyvelő program automatikus árubeszerzési és egyéb számla könyvelései nélkül szinte lehetetlen lenne feldolgoznunk cégeink bejövő és kimenő (internetes rendelésre élelmiszer házhozszállítás) számláit és a könyvelésből indított banki átutalások (banki terminál kapcsolat) is nagy segítséget jelentenek" - Popov Kisztina - G'Roby Centrum Kft (10 Kft. kiskereskedelmi könyvelése 8 élelmiszer üzlettel)

1./ Nagytömegű vevői és szállítói számla adatok átvétele könyvelére és az árubeszerzési számlák automatikus könyvelése   pl. a Laurel kiskereskedelmi áruforgalmi rendszeréből, LogBord szoftverből  és egyéb számlázó rendszerektől számla adatok átvétele.

2./ Számla likvidáció, számla likvidálás (vonalkódos rendszertől cikkelemes szállítólevél adatátvétel után). Nettó és bruttó érték eltérés figyelés előre beállított érték és % módszerrel. Probléma esetén cikkelemes eltérés megállapítás (cikk féleség +/- eltérés, egységár, mennyiségi eltérés, stb. kijelölhetősége), majd eltérés lista nyomtatás. A még nem likvidálható számlák visszatartása (nem könyvelhető status beállíthatóság). A problémák kivizsgálásáig az eltérő számlák nem könyvelhetők. A megfelelő (a szállítólevelektől jelentősen nem eltérő) áru számlák automatikus, boltonkénti csoportos könyvelése a számla likvidáció után.

3./ Csoportos banki átutalás összeállítása és adatátadás banki terminál rendszerek (OTP Electra terminál /OTP átutalás/, Raiffeisen Express terminál, ERSTE Electra terminál, Budapest Bank internetes utalórendszere, KHB Electra terminál, Takarékbank terminál részére (számla banki utalás támogatás). Önnek erre a munkára nem kell külön munkaerőt fenntartania, nem kell az utaló rendszerbe is rögzíttetnie az utalásra váró számlákat, végezze ezt a feladatot egyszerűen, gyorsan a könyveléséből! Banki átutalás támogatás.

4./ Az elektronikus banki bizonylat szállítói átutalás tételeinek bank átvétele banki termináltól (pl. OTP Electra, ERSTE, K&H, Takarékbank), bank beolvasása, bank átvétele azonnali banki átutalási megbízás könyveléssel automatikusan. Bank könyvelésekor egy banki naplószámon egy partnernek akár 200-230  számlája is kifizetésre (kompenzálásra) kerülhet.

5./ Szállítói számla adatok átadása faktorálásra, a faktorált számlák automatikus vegyes könyvelése, a szállítói folyószámlák kezelése.

6./ Speciális, gyors kiskereskedelmi könyvelési programfunkciók - főkönyvi szám választás nélkül.

7./ Pénztárgépes árbevétel adatainak rögzítése, könyvelése (készpénzes, bankkártyás, étkezési jegyes bevétel, kártyás cafetéria) boltonkénti rögzítése házipénztári feladással, napi vagy hónap végi automatikus könyveléssel, stb. - a kiskereskedelmi áru könyvelés megkönnyítésére. Pénztárgép szalag könyvelése, pénztárgép forgalom könyvelése.

8./ A partnerek (szállítók/vevők) több szempont szerinti csoportosítása és lekérdezési lehetősége (pl. csak a tiltott áruszállítók), a számlatartozás kialakított csoportok szerinti figyelése. A heti számlatartozások elemzése pl. boltok, lejárat, viszontbiztosító, saját/nem saját céges tartozás szempontjából  - a partnerek sokféle besorolását biztosítva.

9./ A könyvelő program kezeli a 65M tételes ÁFA bevallás automatikus feladását is. A szállítók ÁFA értékhatáros számláiról a szoftver az ÁNYK-ba beolvasható file-okat készít egy gombnyomásra.

A kiskereskedelmi könyvelési munka jelentős részben csak ellenőrzésből áll - használja ki Ön is szoftverünk előnyeit!

Már kb. 70-80 kiskereskedelmi üzlet árukészlet könyvelése, a csoportos banki átutalás támogatás, a banki utalások automatikus könyvelése kisker könyvelő szoftverünkkel történik!

A kiskereskedelmi áru könyvelése vagy egyéb sokszámlás ügyvitel gépesítése meglévő szoftverekkel, a szoftvereink helyi honosításával és szaktanácsadással, kisbolt könyvelése. - Szervezze át Ön is kiskereskedelmi könyvelését!  Már több kiskereskedelmi központ működik szoftvereink segítségével! 

 

   

                                                             A SoftBalance könyvelő program leírásához klikkeljen ide <<!

1./ Szállítói és vevői számla átvétel könyvelésre: A bolti kiskereskedelmi áru könyvelő programba (pl. LogBord, Laurel, Zebrasoft) bevételezett áruk számláinak (számla likvidáció utáni) újrarögzítés nélküli csoportos átvételét és számlák könyvelését biztosítja (kisker könyvelés). A szállítói számlák könyvelése a megfelelő szállítóra, a megfelelő boltra (esetleg boltokra) és a számlán érintett ÁFA-kulcsokra automatikusan történik. A szállítói számlák átvétele könyvelére külön kezeli (kezelheti) az áru könyvelését a göngyöleg könyvelésétől és a szállítás irányát is figyelembe veszi (pl. hozott áru és visszavitt göngyöleg könyvelése egy számlán belül). A szállítói számlák könyvelése, adatátvétele során természetesen megoldott a két kapcsolódó rendszer partner-azonosítóinak "átfordítása". A könyvelő program a szállítói számla átvétele könyvelésre során különböző vizsgálatokat végez (pl. duplikáció ellenőrzés számlaszámon és iktatószámon) és csak a feltételeknek megfelelő számlák kerülnek könyvelésre (kisker áru könyvelés). Vevői számla adatok átvétele azonnali számlakönyveléssel pl. nagykereskedelmi raktári rendszertől (LogBord, régebben Laurel - Piliscsoport Kft. raktár - napi 3-400 számla), illetve értékesítő rendszerektől (pl. G'Roby NetShop Kft., For-Max Kft.)

2./ Banki átutalásra jelölés, csoportos banki átutalási megbízás a könyvelésből, átutalási megbízás file  összeállítása, banki átutalás támogatás, bank átvétel könyvelésre: A kiskereskedelmi áru könyvelő programmal lehetőség van kijelölt határidőig lejáró szállítói számlák kijelölésére (összesen és számlánkénti kiválasztással is, az utalásra jelölt összérték figyelésével), csoportos banki átutalásra előkészítésére. A banki átutalási megbízás során kijelölt tételek kinyomtathatók és a lista alapján a banki utalás könnyen elvégezhető. A csoportos banki átutalási megbízás lista adattartalmáról (a kinyomtatás mellett) olyan szerkezetű file is készül, amely alkalmas különböző banki terminálos utaló rendszerek (jelenleg OTP átutalás -   OTP Electra terminál, Raiffeisen Expressz terminál program, KHB Electra terminál, ERSTE Electra terminál és Budapest Bank internetes utalás kapcsolódás) részére való adatátadásra. A csoportos banki átutalás megbízások előkészítésénél a banki költségek minimalizálására törekedtünk, s ezért a rendszerrel a banki átutalás előkészítés történhet azonos bankok között (pl. OTP-s szállítót OTP terminálról fizetik, az ERSTE-s szállítót ERTSTE terminálról), de természesen lehet pl. OTP terminálról minden bank felé átutalást előkészíteni. A másik költségminimalizálási megoldásunk, hogy egy banki bizonylat tételen 2-8 számlaszámot is felsorolunk (azonos szállítón belül). A számla összevonások természetesen a jóváíró (pl. önálló göngyölegvisszagyüjtés) számlákat is érintik, azaz jóváírások is kijelölhetők a fizetendő számlák mellett. Az áru könyvelő programban megjelölhetők tiltott szállítók is, melyek számláira történő banki átutalások kijelölését a rendszer - ideiglenesen - letiltja. Letilthatók továbbá számlák egyedileg is, illetve megjelölhetők a kiemelten utalandó számlák.  Az áru könyvelő szoftverrel egyidőben bármennyi szállító, bármennyi számlája utalásra jelölhető percek alatt (éles példa volt, hogy egy szállítónak egy adagban - egyéb szállítók utalásai mellett - több mint 500 számláját /egy részük jóváírás volt/ utalták). Az elektronikus banki utalásra összejelölést követően egy olyan file-t készít a szoftver, amelyet a fenti terminálos utalórendszerek ( pl. OTP Electra ) be tudnak olvasni és továbbítani tudnak a bankok részére - banki terminál használata.

3./ Bank átvétele, bank beolvasása: a banki átutalások könyvelése automatikusan. A SoftBalance könyvelő program a 2./ pont szerint összeállított szállítói számlák - elektronikus banki bizonylat szerint - ténylegesen elutalt tételeit a banki átutalás után a banki termináltól (pl. OTP Electra) azonnal átveszi és a megfelelő módon (a megfelelő banki főkönyvi számra, a szállító cégre, a szállító számlaszámaival, hogy a folyószámla rendben legyen) lekönyveli (bank beolvasása). A könyvelő program a különféle bankokra (banki főkönyvi számokra) eltérő naplószám-tartományokat vezet és egy-egy banki bizonylat sort egy db naplószámon könyvel le, függetlenül a banki értesítő sorain szereplő kifizetett számlák darabszámától. A banki bizonylat könyveltségét elegendő csak ellenőrizni. A banki bizonylatról manuálisan könyvelni csak az egyéb - nem szállítói számla utalások - banki mozgásokat (pl. befizetés pénztárból, SZJA utalás, stb.) kell. Egy-egy banki napon nem ritka a kb. 100 - 300 banki bizonylat sor, átlagosan 3-4 számlatételének automatikus, pár másodperc alatti lekönyvelése, mely ezt a munkát  jelentősen megkönnyíti, meggyorsítja és nem utolsó sorban csökkenti a költségeit. Kézi bank könyvelésekor egy banki naplószámon egy partnernek akár 200-230  számlája is kifizetésre (kompenzálásra) kerülhet.

4./ A szoftver egyéb bolti kiskereskedelmi áru könyvelési specialitásai:

 • gyors bolti áru könyvelése (a kereskedelmi áru számlák főkönyvi számok választása nélküli, automatikus kontírozással történő könyvelése)

 • pénztárgép adatok jogcímenkénti bevétel-rögzítése, a készpénzmozgás házipénztári kezelése és rögzített tételek utólagos, gyűjtött automatikus könyvelése (árbevétel ÁFA kulcsonként - bolti kiskereskedelmi ÁFA -, bankkártyás fizetés, fizetés utalvánnyal, üveg visszagyüjtés, pénztári hiány-többlet, 1-2 Ft-os kerekítések), a pénztárgépes árbevétel adatok könyvelése.

 • Egy cégen belüli egységenkénti (pl. boltonkénti) eredménykimutatás készítése (eredménysoros + főkönyvi számos halmozott lista).

 • Ha a főkönyvi kivonata túl részletes, az áru könyvelő program összevont főkönyvi kivonatot (akár 1-2 lapos) is készít (pl. banki hitelhez)!

 • szállítónkénti nettó forgalom a kereskedelmi áru beszerzésről (főkönyvi számonként, illetve bizonylatonként) kimutatások pl. visszatérítések kiszámításához - EXCEL-es adatátadással,

 • a házipénztár kezelése mőködhet a kiskereskedelmi egységek, boltok területén is és adatátvétellel a központi áru könyvelésnek csak tovább kell könyvelnie a pénztári tételeket,

 • a pénztárkezelés (Kiadási pénztárbizonylaton áru-, ill. göngyöleg-jóváírást is kezelni lehet),

 • a szállítói számlák könyvelésénél egy naplószámon kezelhető a bejövő áru, a bejövő göngyöleg könyvelés és a visszavitt göngyöleg könyvelése is,

 • speciális banki bizonylat könyvelése (egy naplószámon több bejövő és több jóváíró számla kezelése),

 • kiskereskedelmi áru, göngyöleg, költség - és árbevételfigyelés boltonkénti lekérdezhetőséggel,

 • Szállítói csoportok képzése és eszerinti szállítói számlatartozás figyelés.

 Az integrált SoftBalance áru könyvelő program részletes leírásához kérem klikkeljen ide>>!

A bolti kiskereskedelmi áru könyvelő program (bolti árukészlet könyvelés, kisker könyvelés) és a fenti kiegészítő programfukciók (automatikus áruszámla könyvelés, banki átutalási megbízás összeállítás, számla adatok átvétele) kitünően működik többgépes, hálózatos környezetben is.

 

Egyéb bolti kiskereskedelmi nyilvántartó szoftverünk:

A bolti kiskereskedelmi árukészlet nyilvántartás, tablózás, (számlás és szállítóleveles) tartozás figyelés (számla banki utalás támogatás) munkáit a ShopMenedzser programunk támogatja - ha a kiskereskedelmi üzlet könyvelését külső könyvelő végzi, ez a szoftverünk az operatív munkáját könnyíti.

   

 

 A SoftBalance-Light könyvelő program verzió ismertetéséhez click ide!

pénzforgalmi ÁFA kezelésetételes ÁFA bevallás, kiskereskedelmi könyvelő program

 

Legújabb fejlesztésünk (a könyvelő szoftver kiegészítései):

- OTP Electra banki termináltól átvett vevői banki átutalások beolvasása és automatikus könyvelése.

- Szállítói számlák átadása faktorálásra (xls), a faktorált számlák szállítónkénti csoportos könyvelése, folyószámla kezelés.

- 65M tételes ÁFA bevallás automatikus feladása az ÁNYK szoftverébe

 

 

pénzforgalmi ÁFA kezelése, árubeszerzés könyelése, áru könyvelése, másodlagos könyvelés, számla banki utalás támogatás, árukészlet könyvelése, bolti árukészlet könyvelése, kiskereskedelmi árukészlet könyvelése, pénztárgépes árbevétel adatok könyvelése, banki terminál használata, kisbolt könyvelése, kiskereskedelem könyvelése, banki átutalás támogatás , számla likvidáció, számla likvidálás, bank beolvasása, bank átvétele, kisker könyvelés, kisker áru könyvelés, számla likvidáció, számla átvétel könyvelésre
kiskereskedelem könyvelése, számla likvidálás, kiskereskedelmi könyvelés, pénztárgép forgalom könyvelése, pénztárgép szalag könyvelése, pénztárgép napi bevételének könyvelése, pénztárgép bevétel könyvelése, pénztárgépes bevétel könyvelése, bank könyvelése, kisker könyvelés, tételes ÁFA bevallás 2018, OTP Electra, LogBord számlák könyvelése, Laurel számlák könyvelése, LogBord adatátvétel, Laurel adatátvétel, számla likvidáció, tételes ÁFA bevallás,  könyvelő program, könyvelő szoftver, számla adatok átvétele
        Softeverest Bt.

  2000 Szentendre, Fehérvíz u. 24.

      1082 Budapest, Futó u. 8.

     A szoftverekről felvilágosítást ad:

              Földvári Ferenc

          tel.:  06-30-9340-665

    mail: everest091@gmail.com

Speciális igényei vannak a könyvelési, automatikus számlakönyvelés, a banki átutalás során? Bízza ránk! Mi megvalósítjuk egyedi kéréseit is!

 

Csoportos banki átutalási megbízás a könyvelésből adatátadással banki terminál szoftver részére (pl. OTP Electra terminál kapcsolat, Raiffeisen Express  banki terminál használata, stb.)

 

Az összeállított csoportos banki  átutalási megbízás listája

 

 Főkönyvi szám forgalom részletezése boltonként

 

Boltonkénti halmozott főkönyvi forgalmak

 

 Partnerek forgalma
 

SoftBalance bolti kiskereskedelmi könyvelő program referenciák (bolti kiskereskedelem könyvelése, csoportos banki átutalás a könyvelésből, banki terminál használata, elektronikus banki utalások átvétele, szállítói számla átvétel könyvelésre):

 • COOP PILISCSOPORT boltok, Jáberker Kft., Vega Food Kft-k, Galóca Bt, M-Plusz Kft, nagykereskedelmi raktár és egyéb bolti kiskereskedelem könyvelése (kisker áru könyvelés), kb. 40 COOP kiskereskedelmi egységgel, bolttal, központ Pilisjászfalu és Tát,  kb. 10  számítógépen hálózatban, több százezer/év könyvelési tétellel, Laurel-es számla átvétel könyvelésre (LogBord számla átvétel), Számla likvidáció, OTP Electra terminál export és OTP Electra terminál import, Raiffeisen Expressz és ERSTE Electra Budapest Bank banki átutalási megbízás feladással és másnapi bank átvétellel, automatikus bank beolvasással, speciális kiskereskedelmi árubeszerzés könyvelési programfunkciókkal (pl. pénztárgépes árbevétel adatainak rögzítés és automatikus könyvelése). (referencia 2002 óta, a windows-os szoftvereink 2007 óta működnek)

 • -----------------------------------------

 • + DICK Kft. (CBA könyvelése) - Dömsöd 10 üzlet kiskereskedelmi árubeszerzés könyvelése 2 Kft-ben, 2 gépes hálózattal ( OTP Electra terminál export és OTP Electra terminál import - csoportos átutalási megbízás a könyvelésből és átadása (OTP terminál banki átutalás), elektronikus bank átvétele, bank beolvasása automatikus banki könyveléssel) terminálos banki adatkapcsolattal (2008 óta)

 • ---------------------------------------

 • G'Roby Kft-k Bp. 7 bolt kiskereskedelmi árubeszerzés könyvelése (kisker könyvelés)  8-10 gépes hálózatban, vevői és szállítói számla átvétel könyvelésre (áru számlák könyvelése automatikusan). Csoportos banki átutalás  könyvelésből indítva, kapcsolódás a KHB Electra terminálhoz (bank átvétele a szállítói átutalások automatikus könyvelése - KHB átutalás bank beolvasása, bank átvétele), speciális kiskereskedelmi áru rögzítőprogramokkal, pénztárgépes árbevétel adatok rögzítése, automatikus könyvelése. Számlaadatok átadása faktorálásra, a faktorált számlák automatikus könyvelése. Számla adatok átvétele.  (2009. januártól)

 • -----------------------------------------

 • - Szilvási és Társa Bt - Szil-Coop - Reál üzletek - Kecskemét - 7 kiskereskedelmi egység könyvelésére (kisker könyvelés), banki utalás előkészítéssel a szállítói számlák banki utalás támogatás (OTP Electra) másnapi banki beolvasással, pénztárgépes árbevétel könyvelési támogatással, számlázó szoftver azonnali könyveléssel többgépes hálózatos működéssel.

 • -----------------------------------------

 • Dor-Jo-Ker Kft. Dorog - kb. 10 közért könyvelése 2016.12.hó-tól

 • -----------------------------------------

 • Vital Forte, Real Vital Kft-k COOP üzletek - áruszámla likvidáció, pénztárgép árbevétel adatainak rögzítése, banki átutalás támogatás a könyvelésből   (2012. szeptember óta)

Vevői számla átvétel könyvelésre:

 • For-Max Kft. - havi kb. 1.500 vevői számla átvétel könyvelésre az SAP rendszertől, amely számlák 1-2 perc alatt automatikusan könyvelődnek - számla adatok átvétele. A számlák könyveléskor a kp-s tételek azonnal a házipénztárba is bekerülnek, pénztárbizonylat nyomtatási lehetőséggel. A könyvelő programmal az utánvétes tételek is utólag jól beazonosíthatók. (2009 óta)

Bolti kiskereskedelmi tablózás, árukészlet nyilvántartás,  tartozásfigyelés referenciák,

 • Lux Csemege Budapest (AVT boltok) (2004 óta, 4 gépes hálózatban),
 • CBA Csíkos Kft. Gödöllő (2004 óta)
 • Szuki Bt. Veresegyháza (2015-től)
 

websas.hu